Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Καταργούνται οι φόροι υπέρ τρίτων

Στην κατάργηση μιας σειράς φόρων υπέρ τρίτων, κάποιοι εκ των οποίων χρονολογούνται από τον περασμένο αιώνα, σχεδιάζει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για φόρους όπως το κληρικόσηµο, τα αχθοφορικά και λεµβουχικά τέλη, οι εισφορές υπέρ των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και οι δασμοί για την ενίσχυση του ΕΟΤ, δηλαδή φόροι υ που αποτελούν θεσμοθετημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε άτοµα ή επιχειρήσεις για την οικονοµική ενίσχυση εκατοντάδων οργανισµών, νοµικών πρoσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ασφαλιστικών ταµείων, αθλητικών σωματείων κλπ.


Έτσι, μέρος των φόρων αυτών εισπράττεται από το ∆ηµόσιο και στη συνέχεια αποδίδεται µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ οι υπόλοιποι εισπράττονται απευθείας από τους φορείς.
Η καταγραφή των φόρων αυτών αναµένεται να αρχίσει στα µέσα Απριλίου υπό την επίβλεψη του υφυπουργού ∆. Κουσελά.

Η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων αποτελεί και μια από τις επιταγές της τρόικας, καθώς τα στελέχη της διαπίστωσαν ότι το κόστος υπηρεσιών και προϊόντων στην Ελλάδα (και κατ΄ επέκταση ο πληθωρισµός) επηρεάζεται από συντεχνιακούς δασµούς και αδιαφανείς φόρους που, αν και έχουν µικρή συµµε τοχή στα δηµόσια έσοδα, επηρεάζουν δυσανάλογα την τελική κατανάλωση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβάλλονται κατά κανόνα ως έµµεση φορολογία και καλύπτουν συναλλαγές που επιβαρύνουν περισσότερο τις ασθενέστερες τάξεις, ενώ ο τρόπος χρήσης των χρηµάτων που εισπράττονται από τους τρίτους, όπως και η ανάγκη χορήγησης της ενίσχυσης δεν ελέγχονται από την κεντρική κυβέρνηση.

newsbomb.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...