Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Πλήγμα για τους κατοίκους της Κερατέας η απόφαση του ΣτΕ
Το πράσινο φως έδωσε την Τετάρτη (23/3) το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνέχιση των προγραμματισμένων χωματερών στην Αττική, απορρίπτοντας τις προσφυγές για ακύρωση των εργασιών.   Στο Συμβούλιο είχε προσφύγει ο Δήμος Κερατέας, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και ένας ιδιώτης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων περί αντισυνταγματικότητας κατασκευής των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, όπως ότι πρόκειται να κατασκευαστούν σε δασικές και αρχαιολογικές εκτάσεις, σε περιοχές φυσικού κάλλους, κ.λπ.

Ειδικά ως προς την προσφυγή του Δήμου Κερατέας, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί του έχουν ήδη απορριφθεί με τις προγενέστερες αποφάσεις του 2007, χωρίς ωστόσο να επικαλείται νεώτερα δεδομένα ως προς το σκέλος της επιλογής των χώρων εγκατάστασης της μονάδας αποβλήτων.

Από τον ιδιώτη υποστηρίχθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι η δημιουργία ΟΕΔΑ στην περιοχή της Κερατέας συνεπάγεται πρόκληση κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λόγω της επιλογής της λύσεως της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων σε περιοχή με οικοσυστήματα χρήζοντα προστασίας και αρχαιότητες.

Όμως, ο λόγος αυτός ακυρώσεως απορρίφθηκε, προεχόντως γιατί, στην προσβαλλόμενη πράξη περιέχεται, η πρόβλεψη όχι απλής υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αλλά, η διάθεση μετά προηγούμενη ειδική επεξεργασία τους.

cosmo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...