Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικός «Τειρεσίας» για τα χρέη προς το Δημόσιο


Με τις νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης όταν δεν ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι
Ο ηλεκτρονικός «Τειρεσίας» του ∆ηµοσίου θα αφορά τα 700.000 και πλέον φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ληξιπρόθεσµες οφειλές (32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εκτιμάται ότι τα 8-10 δισ. ευρώ είναι εισπράξιµα), αλλά και τις 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστους που εκτιµάται ότι είναι µη ενήµεροι.

Με τις νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης όταν δεν ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι.

Τα παραπάνω προβλέπονται µε έργο -στην προκήρυξη του οποίου προχωρά η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ- το οποίο θα έχει τρεις στόχους:

Δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου οφειλών προς το κράτος, ηλεκτρονικό έλεγχο συναλλαγών και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία όλων των υπόχρεων µαζί µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα καταχωριστούν σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς µε όσους έχουν χρέη αρχικά προς το ∆ηµόσιο και µελλοντικά προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους κ.ά.

Αρχικά, δηµιουργείται µια βάση, µέσω της οποίας ο κάθε φορέας του ∆ηµοσίου θα µπορεί να αναζητά συγκεντρωτικά στοιχεία ενηµερότητας για το σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου.

Στην ουσία δηµιουργείται «ηλεκτρονική υπηρεσία µιας στάσης» για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.

Έτσι θα µειωθεί αισθητά ο χρόνος συγκέντρωσης στοιχείων ενηµερότητας αφού η διάθεσή τους θα γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο. Μέσω του συστήµατος θα παρακολουθείται η ανταπόκριση των οφειλετών (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση, αν ο οφειλέτης ανταποκρίθηκε ή όχι). Μάλιστα µε το κλείσιµο της οφειλής τους θα λαµβάνουν ένα ειδοποιητήριο.

Ταυτόχρονα δηµιουργείται υπηρεσία για να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών κ.λπ.

Στόχος είναι το µέτρο να επεκταθεί ακό µη και στις αποδείξεις λιανικής, διευκολύνοντας έτσι και τις διαδικασίες ελέγχου. Σήµερα τη λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης έχουν υιοθετήσει 3.000 επιχειρήσεις, αλλά ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς, από µόλις 100.000 τιµολόγια το 2004, ξεπερνούν τα 5-6 εκατοµµύρια τον χρόνο.

Όταν υιοθετηθεί καθολικά το µέτρο, θα απλουστεύσει πολύ τις διαδικασίες αφού κάθε έτος εκδίδονται 100 εκατ. τιµολόγια πανελλαδικά.

Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του Αννόβερου, η µετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή των 30 δισ. τιµολογίων πανευρωπαϊκά θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση κόστους κατά 135 δισ. ευρώ.

Ειδικά στην Ελλάδα, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση 75% των διαχειριστικών δαπανών των επιχειρήσεων (ακόµη και άνω των 10 ευρώ ανά τιµολόγιο), διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις.

Newsroom ΔΟΛ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...