Εργο του ιδιώτη συνεργάτη θα είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία θα συλλέγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και σε ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 3 Μαρτίου.


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο μητρώο έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του έτους 2011 θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του portal, στην ένδειξη «Διάφορα», που οδηγεί στην «Αίτηση για ιδιώτες συνεργάτες».
Για τους υποψηφίους που δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet ή δε γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και από τα γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ.

agelioforos.gr