Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Νέος χάρτης µετεγγραφών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ


Αλλαγές στο σύστηµα µετεγγραφών των φοιτητών σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12, προκειµένου να αντιµετωπιστεί «το αρνητικό γεγονός άλλες σχολές να δέχονται διπλάσιο αριθµό εισακτέων από αυτόν που έχει καθοριστεί και άλλες να αποψιλώνονται».

Με τις µετεγγραφές εξυπηρετούνται συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες όσον αφορά την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ετσι, έχουν θεσµοθετηθεί οι µετεγγραφές για οικονοµικούς λόγους, για οικογενειακούς λόγους, για περιορισµό πολλαπλώννοικοκυριών που οι οικογένειες υποχρεούνται να διατηρούν λόγω φοίτησης σε διαφορετικές πόλεις, για λόγους υγείας των µελών οικογενειών των υποψηφίων κ.λπ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ενδιαφεροµένων οι οποίοι έχουντην ευχέρεια να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ την ίδια χρονιά µε δύο ή τρεις τρόπους, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύµφωναµε ειδικές διατάξεις που έχουν θεσµοθετηθεί.

tanea.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...