Μία δεκαετία και πλέον μετά τη «Δόξα του Βυζαντίου», που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, μία ακόμη μεγάλη έκθεση για το Βυζάντιο οργανώνει την άνοιξη του 2013 στις ΗΠΑ το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Επειτα από επαφές της ηγεσίας του ΥΠΠΟΤ εδώ και ένα χρόνο, ήδη έχει συμφωνηθεί η φιλοξενία της έκθεσης σε μεγάλο μουσείο στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε μία ακόμη πόλη των ΗΠΑ για την οποία το ΥΠΠΟΤ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση. Οι ΗΠΑ είναι ο επίσημος προσκεκλημένος του προγράμματος «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών» για το 2013.


Τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν στις ΗΠΑ προέρχονται από το σύνολο των αρχαιολογικών υπηρεσιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων εφορειών βυζαντινών αρχαιοτήτων, καθώς και από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Η έκθεση, η οποία αναδεικνύει την ελληνικότητα του Βυζαντίου, θα είναι αρθρωμένη πάνω σε ένα χρονολογικό καμβά ο οποίος καλύπτει όλη τη βυζαντινή περίοδο (330 - 1453) σε τομείς όπως η αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής τέχνης, η συμβολή των ελληνικών κειμένων στην ανάπτυξη της παιδείας, η κωδικοποίηση της υστερορωμαϊκής νομοθεσίας, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Με την έκθεση επιχειρείται μια περιήγηση του επισκέπτη σε επιλεγμένα κέντρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Θήβα, η Αρτα, η Κόρινθος, ο Μυστράς, η Ρόδος και η Κρήτη. Την εκθεσιακή διαδρομή προσανατολίζουν οι δυο καθοριστικές για τη φυσιογνωμία της αυτοκρατορίας παράμετροι: η ελληνική γλώσσα ως φορέας πολιτισμού και μνήμης και ο διάλογος της αυτοκρατορικής εξουσίας με την εκκλησία.

Για τη διοργάνωση της έκθεσης έχει συγκροτηθεί άμισθη δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή στην οποία μετέχουν αρχαιολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου, καθώς και άλλα στελέχη του υπουργείου.
Το κόστος της έκθεσης θα καλυφθεί στο σύνολό του από χορηγούς, ένας εκ των οποίων είναι και ο ΟΠΑΠ, ενώ τη διαχείριση του συνολικού ποσού θα έχει η δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή. Οι χορηγίες καλύπτουν αποκλειστικά το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης και συγκεκριμένα ποσό περίπου 50% του συνολικού κόστους θα διατεθεί για τα ασφάλιστρα και τη μεταφορά των εξαιρετικά σημαντικών εκθεμάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά το σύνολο των κατασκευών που απαιτούνται για την έκθεση και την προσαρμογή της στα δυο μουσεία, στο κόστος της έρευνας προκειμένου επιστήμονες του ΥΠΠΟΤ και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής να καταλήξουν στο συγκεκριμένο κατάλογο που προϋποθέτει ανά την Ελλάδα αποστολές και εργασίες στις αποθήκες των εφορειών και των μουσείων, στη συντήρηση όσων εκθεμάτων έχουν ανάγκη, καθώς και στα έξοδα για τις νομικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και την έκδοση επιστημονικού καταλόγου.

agelioforos.gr