Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Η ΔΕΗ θα αποζημιώνει για συσκευές που καίγονται

Δικαίωμα αποζημίωσης από τη ΔΕΗ για τις συσκευές που «καίγονται» από απότομες μεταβολές τάσης του ρεύματος αποκτούν οι καταναλωτές.

Προϋπόθεση για να αποζημιωθούν είναι να μπορούν να αποδείξουν ότι η βλάβη στη συσκευή τους προήλθε από απότομη μεταβολή τάσης και παράλληλα η ΔΕΗ να μην μπορεί να τεκμηριώσει από την πλευρά της ότι η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, πτώση δέντρων στο δίκτυο, επεμβάσεις τρίτων κ.ά).


Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης δεν έχει οριστικοποιηθεί, ωστόσο η ΔΕΗ προτείνει να κυμαίνεται από 300 έως 400 ευρώ, ανάλογα με το αν η παροχή είναι μονοφασική ή τριφασική, ενώ ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει να ανέβει η αποζημίωση στα 500 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις θα περιληφθούν στον κώδικα διαχείρισης δικτύου που καταρτίζει η ΡΑΕ.
Για να λάβει ο καταναλωτής αποζημίωση από τη ΔΕΗ θα πρέπει να περάσει από τα εξής στάδια:

- Να δηλώσει τη βλάβη εντός τεσσάρων ημερών και να υποβάλει σχετική αίτηση.

- Να καλέσει ηλεκτρολόγο, ο οποίος με παραστατικό να συσχετίσει τη βλάβη με ενδεχόμενη υπέρταση βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων.

- Η ΔΕΗ θα μπορεί να πάρει για έλεγχο τις συσκευές επί δύο ημέρες.

- Η ΔΕΗ έχει στη διάθεσή της 15 ημέρες για να αποφασίσει επί των αιτήσεων των καταναλωτών και ένα μήνα περιθώριο να δώσει την αποζημίωση εφόσον αποδεχτεί την υπαιτιότητά της για τη βλάβη.

- Ο καταναλωτής υπογράφει δήλωση, στην οποία δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ζημιές στις συσκευές οφείλονται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ και ότι ικανοποιείται πλήρως από την αποζημίωση.

newsbomb.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...