Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

«Σε περίπτωση εκλογών αξίζει νίκη στον Παπανδρέου»

ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ προσωπικά στον Γιώργο Παπανδρέου δίνουν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» στο κύριο άρθρο τους. Η βρετανική εφηµερίδα αναφέρει ότι αν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αποφασίσει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, του αξίζει να είναι αυτός ο νικητής, ενώ στηρίζει όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης για όσα έχει κάνει για να αντιµετωπιστεί η κρίση:

«Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν την προηγούµενη εβδοµάδα στους δρόµους της Αθήνας µεταξύ της Αστυνοµίας και διαδηλωτών θύµισαν και πάλι τις τεράστιες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα όσον αφορά την εφαρµογή των όρων του Μνηµονίου για τη χορήγηση των 110 δισ. ευρώ από την ευρωζώνη και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Παρά το γεγονός ότι το αίσθηµα του κόσµου σήµερα είναι περισσότερο ανησυχία και φόβος για το µέλλον παρά θυµός, αυτό µπορεί να αλλάξει καθώς όλο και περισσότεροι Ελληνες χάνουν τις δουλειές τους αφού κλείνουν αναποτελεσµατικές κρατικές υπηρεσίες. Η ανεργία βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα επταετίας και φτάνει σχεδόν το 14%. Η ανεργία ανάµεσα στους νέους είναι 35%. Χωρίς αµφιβολία υπάρχει αρκετό φιτίλι για να βάλει φωτιά διαµαρτυριών ανάµεσα σε µέλη του κυβερνώντος κόµµατος, του ΠΑΣΟΚ, αφού τα µέτρα λιτότητας που έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ∆ΝΤ έχουν έκταση χωρίς προηγούµενο».

«ΕΊΝΑΊ ΠΟΛΥ νώρίς». «Ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να βγάλουν το συµπέρασµα οι αγορές ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης αποτυγχάνουν. Η Ε.Ε. δικαίως ετοιµάζει σχέδιο ελεγχόµενης αναδιάρθρωσης, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει να εξετάζεται η συµµετοχή όσων έχουν στα χέρια τους µέρος του χρέους της Ελλάδας στις ζηµίες.

Η σταθερότητα στην ευρωζώνη είναι ισχυρός λόγος για την προσπάθεια που γίνεται. Το ίδιο ισχυρή είναι η προσπάθεια της Ελλάδας να καταπολεµήσει τη δηµοσιονοµική απειθαρχία, την οικονοµική κακοδιαχείριση και τις τεράστιες αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης, τους παράγοντες δηλαδή που οδήγησαν στην κρίση.

Η µεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης είναι η µείωση πέρυσι του ελλείµµατος κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες, σε 9,4% του ΑΕΠ. Σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα. Μακροπρόθεσµα εκείνο που έχει σηµασία είναι να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα ανταγωνιστικότητας που θα µπορεί να φέρει οικονοµική ανάπτυξη και να καταπολεµηθείη εκµετάλλευση της οικονοµίας από προνοµιούχες οµάδες, όπως είναι οι ιδιοκτήτες φορτηγών ∆.Χ., οι φαρµακοποιοί και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. «ΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΕΝΊΑ». «Το να αλλάξει η νοοτροπία της Ελλάδας είναι µια προσπάθεια που θα διαρκέσει µια ολόκληρη γενιά, θα διαρκέσει πέραν της πολιτικής καριέρας του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Καθήκον του είναι τώρα να πείσει τη σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων που δεν ευνοούνται από προνόµια ότι στο τέλος θα κερδίσοει από τις µεταρρυθµίσεις αυτές.

tanea.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...